Uczelnie w Sopocie

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl
Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie
ul. Zamkowa Góra 25; 81-713 Sopot;
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121; 81-824 Sopot;
Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101; 81-824 Sopot;