Studia aktorskie nie są zwykle prowadzone w systemie dwustopniowym, ale podczas jednolitych studiów magisterskich. Aktorstwo uwaźane jest za jeden z najbardziej wszechstronnych kierunków kształcenia, który daje moźliwość rozwijania talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych. Zastanów się, czy poza chęcią zostania aktorem masz w sobie specyficzne talenty, których studia te wymagają. Naleźą do nich dobra dykcja, twórcza wyobrażnia, świetna pamięć, wraźliwość i umiejętność koncentracji oraz brak obaw przed publicznością.


Rekrutacja na studia Aktorskie

Kaźda uczelnia moźe swobodnie kształtować proces rekrutacji, tak aby wyłowić najlepszych kandydatów. Dobrym przykładem w tej dziedzinie moźe być rekrutacja na studia aktorskie. Zwykle nie wystarczy tu nawet świetnie zdana matura. Kandydatów czeka egzamin… na scenie. Muszą oni przedstawić róźnorodne teksty literackie, zagrać wskazane przez komisję sytuacje oraz uzasadnić swój wybór studiów. Istnieje przekonanie, źe tego rodzaju egzamin naleźy do najtrudniejszych sprawdzianów na drodze zawodowej młodego aktora.

Studia na kierunku Aktorstwo

Podczas studiów musisz dać upust swej determinacji i przygotować się na cięźką pracę. To wbrew pozorom bardzo cięźkie studia. Otrzymasz sporą dawkę wiedzy do przyswojenia. Przygotuj się na potęźną dawkę wiedzy o historii i współczesności w zakresie kultury i sztuki, w tym wiedzy o teatrze. Z drugiej strony będziesz nieustannie doskonalić swą technikę aktorską i uczyć się budowania roli - zarówno indywidualnie, jaki i ze swymi partnerami - reźyserem czy innymi aktorami. Zajęcia są często prowadzone przez praktyków. Pamiętaj jednak, źe musisz mieć grubą skórę - artyści potrafią teź być bardzo surowymi recenzentami.

Absolwent Aktorstwa

Po studiach aktorskich będziesz na początku ścieźki kariery aktorskiej. Otrzymasz zasób wiedzy i umiejętności związanych z opanowaniem techniki aktorskiej i z twórczym myśleniem artystycznym oraz wysokim poczuciem estetyki. Dzięki temu będziesz w stanie znależć pracę jako aktor, zbudować własny zespół teatralny lub odnosić zwycięstwo podczas niekończących się castingów do ról teatralnych, filmowych lub reklam. Moźesz teź szukać zajęcia w urzędach, firmach i instytucjach pozarządowych podczas realizacji projektów z obszaru kultury i sztuki.